Français          Español          Português         中文       العربية          English

 
ČÍSLO MODELU VÝKLOPNÉHO KONEKTORU
VÝROBNÍ ČÍSLO VÝDEJNÍ STANICE
DATUM VÝROBY

Informace o stanici

Název rodičovské společnosti

*Jméno kontaktu na stanici

*Adresa, řádek 1

Adresa, řádek 2

*Město

Stát/Provincie

Poštovní směrovací číslo

*Stát

*E-mail

*Telefonní číslo

Jestliže si chcete nechat náhradní díly zaslat na jinou adresu než je výše uvedená, vyplňte prosím níže uvedené zasílací informace adresáta.  Není-li tomu tak, pokračujte prosím do dolní části stránky a kliknutím na Odeslat dokončete svou registraci.

Informace adresáta

*Název kontaktní osoby

*Adresa, řádek 1

Adresa, řádek 2

*Město

Stát/Provincie

Poštovní směrovací číslo

*Stát

*Telefonní číslo

*Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Souhlasím" prohlašuji pod pokutou trestu, který zákon ukládá za křivou přísahu, že dle mých nejlepších znalostí a přesvědčení jsou informace, které jsem uvedl v tomto formuláři, pravdivé a správné. Rozumím tomu, že pokud nedodám pravdivé, přesné a kompletní informace, může to vést k opoždění zpracování objednávky a odeslání náhradních výklopných konektorů. Tímto potvrzuji, že vadné výklopné konektory zlikviduji dle návodu a že tyto vadné konektory nebudu dále používat ani je neprodám.

Zadáním informací do tohoto formuláře a kliknutím na Odeslat dávám najevo své srozumění a souhlas s tím, aby moje informace byly uloženy, zpracovávány a používány ve Spojených státech amerických v souladu se zákony a té země. Dále dávám svolení k používání těchto údajů za účelem výkonu činností souvisejících s e stažením produktů z trhu.

Odeslat